Mobil scensläp

Denna scen går att bygga i olika storlekar från 8×4 till 8×6. Tak höjden går att få mellan 2.5 till 4.5 meter. Med PA vingarna är scenen 12 meter bred.

Höjden från marken upp till scengolvet är ca 1 meter beroende på markens lutning.

Pris från 11.000kr.

Kontakt:

Podie scen

Våra podie scener kan man få i olika storlekar och höjder efter erat önskemål.

Podie scen byggd i en idrottshall.

Här är scenen 6×6 meter stor och en höjd på 1 meter från golv.